Caminada masculí

141 al 160 de un total de 205  |  
per pàgina:
↓↑ ↓↑
dorsal participant modalitat categoria
1326JORDI RIBA BALCELLScaminadaveterà masculí
1327CESC RIBA ESPINOSAcaminadainfantil masculí
1328TON RIBA BALCELLScaminadainfantil masculí
1329ROBERTO PRIETO MARTÍNEZcaminadasènior masculí
1330PEP ARGELICH BALADATREKKIG ORPÍcaminadasènior masculí
1332ALBERT PULIDO TORRALBAcaminadasènior masculí
1333TOMAS TUDELA GARCIAcaminadamàster masculí
1334IVAN GUILLÉN MARTÍNEZcaminadasènior masculí
1336ANTONIO JIMENEZ MAGDALENOcaminadamàster masculí
1339GUSTAU ORTIZ RAMONUECANOIAcaminadamàster masculí
1345PAU CAELLES SORIANOcaminadajúnior masculí
1346NIL CAELLES SORIANOcaminadainfantil masculí
1350XAVIER SEGARRA ROCHCAIcaminadaveterà masculí
1351MIQUEL PARERA MARIMONcaminadaveterà masculí
1352JORDI VIVES PUIGcaminadaveterà masculí
1356XAVIER GIBERT MARTÍNEZcaminadamàster masculí
1358RAMON DUCH MESTRECENTRE EXCTA QUERALTcaminadamàster masculí
1360ÈRIK VENTURA GILIcaminadainfantil masculí
1361ÒSCAR TINTURÉ VILLEGAScaminadaveterà masculí
1363JOAN CASAS PASCUALcaminadamàster masculí